Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

„Wsparcie działań związanych z prz eciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej”

Utworzono dnia 01.12.2020


                                             

Projekt pn. „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej” realizowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020

Dzięki unijnemu dofinansowaniu Domom Pomocy Społecznej z powiatu biłgorajskiego udzielono grantów w ramach projektu „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej ”. Całkowita wartość wsparcia dla DPS dla Kombatantów w Biłgoraju i DPS w Teodorówce wyniosła 1.156.86,34 zł.

Celem projektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej jest łagodzenie skutków pandemii oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom. Udzielone granty zostaną wypłacone za okres 3 miesięcy (od lipca do września 2020 roku) i mają stanowić doraźne wsparcie dla mieszkańców oraz personelu DPS-ów znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19.

W ramach grantu można było wnioskować o wsparcie w kilku obszarach:

   - Zakup sprzętu i wyposażenia na doposażenie stanowisk pracy oraz tworzenie izolatek i miejsc do kwarantanny w DPS.
   - Dodatki do wynagrodzeń dla pracowników niemedycznych, mających bezpośredni kontakt z mieszkańcami w związku ze sprawowaniem opieki.
   - Zatrudnienie dodatkowych pracowników w DPS-ach do świadczenia opieki nad mieszkańcami DPS-ów na okres maksymalnie 3 miesięcy.
   - Przygotowanie tymczasowych miejsc odbywania kwarantanny.
   - Przygotowanie miejsc noclegowych i wyżywienia dla osób realizujących usługi, które nie mogą lub nie chcą wrócić do własnych domów i rodzin.

Projekty zostały sfinansowane w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Marzec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny