Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

ZESPÓŁ TERAPII I REHABILITACJI

Do zadań pracowników Zespołu terapii i rehabilitacji należą:

          Pracownicy terapii:

 1. Prowadzenie pracowni terapii zajęciowej.
 2. Zapewnienie warunków do samorealizacji poprzez wszystkie formy terapii.
 3. Prowadzenie dokumentacji terapii zajęciowej.
 4. Dbanie o czystość, ład i porządek w pracowniach i w ich otoczeniu oraz wokół Domu.
 5. Prowadzenie zajęć wszechstronnie uaktywniających mieszkańców.
 6. Motywowanie do udziału w zajęciach mieszkańców mniej sprawnych.
 7. Współdziałanie z innymi pracownikami, terapeutami, specjalistami, kierownikiem zespołu, kierownictwem DPS.
 8. Współdziałanie lub inicjowanie przygotowania imprez okazjonalnych, uroczystości czy wycieczek.
 9. Przestrzeganie przepisów BHP.
 10. Powiadamianie służb medycznych (pielęgniarek) o wypadku, zasłabnięciu, ataku epileptycznym i innych zdarzeniach losowych, a nagłych sytuacjach udzielenie pierwszej pomocy osobie poszkodowanej.
 11. Czas wolny od zajęć z mieszkańcami winien być przeznaczony na zajęcia wynikające z organizacji pracy zespołów pielęgnacyjno-opiekuńczych (m.in. pomoc przy karmieniu mieszkańców, dowożenie posiłków, przyprowadzanie i odprowadzanie mniej sprawnych mieszkańców).
 12. Uzupełnianie wiedzy fachowej.

        Fizjoterapeuci:

 1. Prowadzenie porannego rozruchu i zajęć ruchowych z mieszkańcami.
 2. Stosowanie różnych technik rehabilitacyjnych: fizykoterapia, fizjoterapia, masaże itp. zgodnie z zaleceniami lekarza.
 3. Utrzymanie i rozwijanie sprawności fizycznej mieszkańców poprzez uprawianie różnych dyscyplin sportowych m.in. w ramach ruchu Olimpiad Specjalnych.
 4. Włączanie się w prace zespołów związane z mieszkańcami.
 5. Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych i współdziałanie w organizacji spotkań i imprez.

          Psycholog:

 1. Diagnostyka – poznanie wszystkich dysfunkcji mieszkańców, określenie form i metod pracy z mieszkańcami, określenie metod ich motywacji.
 2. Uczestniczenie w pracach zespołu opiekuńczo-terapeutycznego.
 3. Konstruowanie indywidualnych planów pracy z mieszkańcem.
 4. Pomoc w aklimatyzacji mieszkańcom nowoprzyjętym.
 5. Prowadzenie zajęć terapeutycznych.
 6. Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w sprawach mieszkańców podlegających obowiązkowi szkolnemu.
 7. Współpraca z placówkami oświatowymi w sprawach związanych z realizacją obowiązku szkolnego.
 8. Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów i sytuacji trudnych dotyczących mieszkańców.
 9. Organizacja i prowadzenie szkoleń dla personelu.

          Kapelan:

 1. Realizacja zadań związanych z zaspokajaniem potrzeb religijnych mieszkańców.
 2. Współpraca z kierownikami i pracownikami zespołów i filii w celu rozwiązywania problemów związanych z życiem religijnym mieszkańców.
 3. Działalność duszpasterska.
 4. Przygotowanie i odprawianie nabożeństw.
 5. Sprawianie pogrzebów.
 6. Udzielanie sakramentów.
 7. Dbanie o Kaplicę Domu i sprzęt, który się w niej znajduje.

 

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Marzec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny